HIZLI MENÜ

Atiker destek
Üretim
 

İnsanlığın varoluşundan bu güne süregelen üretim sektörü her zaman işleyişini devam ettiren bir sektördür. Her sektörde olduğu gibi üretim sektöründe de teknolojiye ihtiyaç vardır. Hızla gelişen ve kendini her geçen gün yenileyen bu sektörde parlayan firmaların üretim iş süreçlerini yöneten sağlıklı bir program vardır. Biz Atiker Yazılım olarak, üretim yapan her firmaya hitap eden AtikİM-Atik İmalat Yönetimi programını geliştirmekteyiz. Programımız sektörün yaşadığı problemlere çözüm sunmaktadır.

atiker yazılım üretim

 

Üretim, insan ihtiyaçlarını tatmin etme kabiliyetini arttıran her türlü faaliyet olarak adlandırılabilir. Dar anlamda üretim, fikren veya bedenen belli bir emek veya sermaye sarf ederek karşılığında hizmet, ürün veya hasılat elde edilen bir iş sürecidir. Bu süreç insanoğlunun doğayı işlemeye başlamasıyla meydana gelmiştir. Üretim doğuşu toprağı işleyerek ürün elde edilmesiyle başlamış olmasına rağmen toprakla da sınırlı kalmamıştır.

Fabrikada emek, sermaye ve hammaddenin işlenmesiyle mamul elde edilmesi, bir başka üretici firmanın mamulünün paketlenmesi ile nihai ürün elde edilmesi, toprağı işleyerek gıda ürünü elde edilmesi, belirli parçaları bir araya getirerek(montajlayarak) yeni işlevsellik kazanan ürünler elde edilmesi gibi örnekler çoğaltılarak üretimin sınırlarının genişliğini hayal edebiliriz. AtikİM her türlü üretim yapan sektöre hitap etmektedir. Oluşturulan temel mantık üzerinde programımız gıda sektörüne hitap ederken aynı zamandan otomotiv sektörüne hitap edecek niteliktedir.

 

 

Üretim dediğimiz sektör tek başına bir sektör değildir, aslında kimi zaman karşımıza otomotiv sektörü, kimi zaman imalat sektörü olarak karşımıza çıkar. Fakat üretim mantığı sektörü ne olursa olsun aynıdır. Basit mantıkla üretime girenler işlenerek çıktı olarak bir ürün verir. Ama bazı sektörlerde bu mantık tersten işler. Üretime bir madde girer ve sonucunda birden fazla ürün elde edilir. Bu mantığa "tersine üretim" denir. Örnek verecek olursak, et üretiminde üretime sadece bir madde girer yani kesime bir hayvan girer ve sonuçta elde ettiğimiz ürünler et, sakatat, deri gibi elde edilen ürünler çoğaltılabilir. Parametrik program yapımızla tersine üretimi de desteklemekteyiz.

 

Üretimde mantık genel itibari ile aynı olduğu gibi üretiminde yönetiminde ihtiyaç duyulan şeylerde aşağı yukarı aynıdır. Mesela üretim planlaması… Günümüzün modern üretim işletmelerinde temel ihtiyaçlardan birisidir. Üretim planı gelecekteki üretim faaliyetlerinin veya miktarlarının düzeylerini ve sınırlarını belirlemeyi sağlar. Üretim planlamasının yapılması bazı alt işlevlerin yerine getirilmesi ve temel bilgilerin elde edilmesine bağlıdır.

 

Bunlar;

·         İş yeri düzeni

·         Makine ve insan gücü kapasitesi

·         Malzeme

·         Satış tahminleri

·         Stok kontrol 

·         Zaman standartları gibi planlamaya temel olacak faaliyetlerdir. Bu bilgilere dayanılarak üretim planlamaları yapılır.

 

Üretimin tabiatında aşama vardır. Nihai ürün belirli işlemler dizisinden geçmeden nihai ürün olamaz. Bu işlemlerin sırası değiştirildiğinde istenilen ürün elde edilemez. Bazı durumlar hariç. Senkron gerçekleşen işlemler de mevcuttur, bu yüzden bu işlemlerinin sırasının değişmesi üründe bir değişikliğe neden olmayacaktır.

üretim sektörü

 

İnsan gücünün odakta olduğu bu sektörün gerçek işleyişe adapte olacak yazılımlara ihtiyaç vardır. Teorik üretim senaryosunun dışında var olan yapıyı dijital ortama taşıyan bir program üretimdeki verimi arttıracaktır. Bilişim dünyasında üretim sektörü için çeşitli yazılımlar mevcuttur. Fakat teorik bilgi baz alınarak ortaya çıkarılan birçok ürün sektörün adapte olmasını zorlaştırmış ve iş verenin programdan tam verim alamamasına neden olmuştur. Biz Atiker Yazılım olarak geliştirdiğimiz ürünlerde, ürünün o sektörün ihtiyaçlarına cevap vermesini hedefliyoruz. Üretim sektörü de bu düzeyde çalışmış olduğumuz bir sektördür.

OMA ÖMER ATİKER HOLDİNG
Sizi Arayalım
yukari