HIZLI MENÜ

Atiker destek
e-Defter

Atiker Yazılım E-Defter Çözümleri

e-Defter uygulaması 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter genel Tebliği Sıra No:1 ile yürürlüğe girmiştir;

 

e-Defter; http://www.edefter.gov.tr/ adresinde duyrulan format ve standartlara uygun elektronik dosya biçiminde hazırlanmasına, bastırılmaksızın kaydedilmesine; değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasına ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

 

Zorunluluk kapsamına giren defterler

  • Yevmiye defteri
  • Büyük Defter(Defteri Kebir)
 

e-Defter mükellefleri Kimlerdir?

 

04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar  e-Defter mükellefidirler.

 

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar  e-Defter mükellefidirler.

 

e-Defter geçiş süreci

 

Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

 

Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir .

 

Defterler XBRL standardı ile oluşturulur ve mali mühür ile imzalanır. Başkanlık sisteminde arızi bir durum olması durumunda defterlerde zaman damgası kullanımı gerçekleştirilir.

 

Platform bağımsız e-Defter, muhasebe programına bağlı olmadan bütün muhasebe programlarından kayıtları alarak e-Defter oluşturma kavramını ifade eder.

 

e-Defter ile İş Akışı:

  • Yevmiye defter boyutunun sınırı aşmamasına bakılır, imzalanır
  • Yevmiye defterinin şema ve şematron kontrolü yapılır
  • Yevmiye defteri beratı oluşturulur ve imzalanır
  • Yevmiye defteri beratı şema şematron kontrolü yapılır
  • Yevmiye defteri beratı sıkıştırılır
  • Hatasız oluşan dosyalar GIB’in sitesine yüklenir
 

Eğer yukarıdaki sıralamada herhangi bir hata oluşur ise, e-Defter hazırlanamaz.

 

ATİKER üzerinden tutulan muhasebe verilerimizi ek uygulamamız ile e-Deftere dönüştürüyoruz… Daha sonra ise GIB’e  gönderebilir ve alabaliriz. Örnek ekranlar :

e defter

atiker yazılım e defter

 

Kebir ve yevmiye defteri oluşturmadan önce boyut hesabı yapılabilir ve sonra istenilen boyutlarda oluşturulabilir.

e defter nasıl

e defter oluşturma

 

İmzalanan ve oluşturma işlemi tamamlanan defter ve parçaları ilgili arşiv dosyalarında barındırılır.

e defter nedir

 

e-Defter görüntüle programı ile de var olan doküman incelenebilir.

e dönüşüm

OMA ÖMER ATİKER HOLDİNG
Sizi Arayalım
yukari