HIZLI MENÜ

Atiker destek
GİB Entegrasyon Yazılımları
 

Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında, elektronik defter (e-defter) oluşturan, kaydeden ve muhafaza eden platform bağımsız AtikEBelge uygulamamız, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan  yazılım uyumluluk onayını almıştır.

 

 

Gelişmiş Entegrasyon yeteneği ile öne çıkan AtikEBelge uygulaması, mükelleflerin kullanımına sunulmuştur. AtikEBelge uygulamasının platform bağımsız yapısı, bilinen global ve yerel tüm ERP ve muhasebe yazılımlarıyla çalışabilmesine ve farklı formatlarda hazırlanan veriler kullanabilmesine imkan sağlamaktadır ve ERP veya muhasebe yazılımlarının sürüm geçişlerinden de etkilenmemektedir.

 

e defter nedir?

 

 

e-Defter Nedir?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adı şeklinde tanımlanmıştır.

e-Defter uygulaması ile birlikte kâğıt ortamında defter tutmak, bu defterlerin noter taktiği ve arşivlenerek saklanması gerekmemektedir.

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin (defteri kebir) elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüştür. Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabilmektedir. Mükellefler uygulamadan yararlanabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onay almış bir yazılım kullanmaları gerekmektedir.

e-Defter uygulaması, hem mükelleflerin hem de kamu ve özel sektör kuruluşların vergisel ve yönetsel birçok amaca katkıda bulunacak olan bir uygulamadır. e-Defter uygulaması şüphesiz sadece Maliye Bakanlığı uygulamaları için değil, firmalardan çeşitli sebeplerle bilgi ve raporlamalar isteyen diğer kamu ve özel sektör kurumları için de standart bir veri formatında bilgiler sunacağı için hayati öneme sahip bir projedir.

Platform bağımsız e-defter, muhasebe programına bağlı olmadan bütün muhasebe programlarından kayıtları alarak e-Defter oluşturma kavramını ifade eder.

Zorunluluk kapsamına giren defterler

 • Yevmiye defteri
 • Büyük Defter (Defteri Kebir)

 

e defter mükellefleri

 

 

e-Defter mükellefleri

04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-Defter Mükellefidirler.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-Defter Mükellefidirler.

e-Defter geçiş süreci

Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

Defterler XBRL standardı ile oluşturulur ve mali mühür ile imzalanır. Başkanlık sisteminde arızi bir durum olması durumunda defterlerde zaman damgası kullanımı gerçekleştirilir.

e-Defter ile İş Akışı

 • Yevmiye defter boyutunun sınırı aşmamasına bakılır, imzalanır.
 • Yevmiye defterinin şema ve şematron kontrolü yapılır.
 • Yevmiye defteri beratı oluşturulur ve imzalanır.
 • Yevmiye defteri beratı şema şematron kontrolü yapılır.
 • Yevmiye defteri beratı sıkıştırılır.
 • Hatasız oluşan dosyalar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesine yüklenir.

e-Defter uygulamasına geçilmesinin amaçları

 • Defter kayıtlarının oluşturulması ile ilgili işlemleri değişen ve gelişen teknolojiye uyumunu sağlamak,
 • Kâğıt ortamında gerçekleştirilen işlemlerin yükümlülüklerini ortadan kaldırarak bu yükümlülüklerin elektronik ortam ve araçlarla yerine getirilebilmesine imkân sağlamak,
 • Mükellef hizmetlerinde ve idari işlemlerde yeni açılımlar sağlamak,
 • Vergiye gönüllü uyumu artırmak,
 • Uluslararası denetime uygun ortamı sağlamak,
 • Farklı yasal ortamlarda faaliyet gösteren uluslararası firmaların iç ve dış¸ denetimleri için ortak bir format ve standart sağlamak,

e-Defter uygulamasının avantajları

 • Kâğıt ortamında defter tutmaya gereksinimini ortadan kaldırır.
 • Noter tasdik, kâğıt, kâğıda yazdırma ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar.
 • Doğayı korur.
 • Şirketinizin anlık mizanını görebilirsiniz.
 • Anlık bilanço çıkartılabilir.
 • Kredi değerlemesi daha sağlıklı yapılabilir.
 • İşgücü ve zaman tasarrufu sağlar, hata ihtimallerini minimum seviyeye düşürür.
 • İş süreçlerinde performans artışı sağlanır.
 • Denetimler için ortak bir format ve standart sunar.
 • Standart raporların üretilmesine imkân verir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak yasal bildirim sürecini otomatikleştirir.
 • Talep edilmesi durumunda dosyalara anında erişilebilir.
 • Daha etkin iç denetim olanağı sağlar.
OMA ÖMER ATİKER HOLDİNG
Sizi Arayalım
yukari