Genel Muhasebe

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe

Etkin bir işletme yönetimi yaparken aynı zamanda kanunsal yükümlülüklerinizi ve mevzuat gerekliliklerini de yerine getirmeniz gerekmektedir. Mevzuat değişikliklerinin anlık olarak desteklendiği Genel Muhasebe uygulamaları, işlemlerinizi kolaylaştırmanızı sağlar. AtikER Sistem Entegratörünün online muhasebe desteği ile tüm işlemlerinizin anlık olarak yevmiye kayıtlarını oluşturabilirsiniz.

Online Muhasebe

Gerekli defter bildirimleri için muhasebesel olarak yapılan işlemlerin mevzuat ve şekil şartlarına uygun olarak muhasebe fişine dönüştürülmesi gerekmektedir. Online muhasebe sistemi tüm modüllerden yapmış olduğunuz kayıtların yevmiye fişlerinin otomatik olarak oluşmasını sağlar. Diğer modüllerden otomatik oluşturabileceğiniz gibi muhasebe yevmiye fiş girişinden de fiş kayıtlarınızı yapabilirsiniz.

Kur Farkı Yansıtma Kayıtları

Vergi Usul Kanunu Madde 215 / 2-b fıkrası gereğince belirli dönemlerde yabancı para birimi ile yapılan işlemleriniz için kur farkı kayıtları yapılması gerekmektedir. Bu kayıtlarınızı mevzuata uygun ve tek tıkla oluşturabilmenizi sağlar. Mali tabloların gerçeği yansıtması bakımından son derece önemli olan bu işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.


BA / BS Mutabakat

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan bir aylık periyotta belirli bir tutar üzerindeki mal veya hizmet alımlarını Form BA, satışlarını ise Form BS ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. BA / BS Mutabakat modülü, bu formlarınızı otomatik olarak sistemden oluşturmanızı sağlar. İsterseniz BDP (Beyanname Düzenleme Programı) veya internet vergi dairesine direkt olarak yükleyebileceğiniz dosyaları oluşturabilirsiniz.

Detay ve Özet Mali Tablolar

İşletmeler belirli dönemlerde detay veya özet mali tablolara ihtiyaç duyarlar. Bu tablo verileri bankacılık işlemleri, beyanname düzenlemeleri veya işletme raporları için gereklidir. İhtiyacınız olan tüm verilere sistem üzerinden ulaşmanızı sağlar. Bu tabloları isterseniz çıktı alabilir, isterseniz elektronik olarak istediğiniz dosya formatında saklayabilirsiniz.


Gelir / Gider Detay Kodları

Bazı detaylara göre gider hesaplarınıza yaptığınız işlemleri hesap kodu altında detaylandırmak isteyebilirsiniz. Yapmış olduğunuz gelir/gider detay kod tanımları tek bir muavin hesap altında işlemleri detaylandırmanızı sağlar. İsterseniz muavin hesabı toplamında, isterseniz detay kod kırılımda raporlarınızı alabilirsiniz.

Muhasebe Gider Dağıtım Tanımları

Bazı giderlerinizi belirli dönemlerde farklı detaylara göre dağıtma ihtiyacı duyabilirsiniz. Detaylı raporlamalar için bu işlem son derece önemlidir. Proje, plasiyer, gelir/gider detay kodu bazında otomatik olarak gider kayıtlarınızı oransal olarak dağıtarak kayıtlarınızın otomatik oluşmasını sağlar. Tüm işlemlerinizi girerken detayda girmek yerine, detaysız kayıtlar yaparak dağıtım tanımları ile detaylandırabilirsiniz.


İndirilecek KDV Uygulaması

Mükelleflerin KDV iade talebine ilişkin İndirilecek KDV listesini Excel dosyası aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Alış faturası girişlerinde seçtiğiniz indirilecek KDV kodu ile detaylı olan bu listelerin otomatik olarak sistem tarafından oluşturulmasını sağlar. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından istenilen Excel formatında dosyayı tek tuşla oturabilirsiniz.

Tevkifat Uygulaması

Teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi sistemine "tevkifat" adı verilmektedir. Fatura modülünde yer alan tevkifat uygulaması tevkifatlı işlemlerinizi sistem üzerinden yapmanızı sağlar. Fatura girişlerinde seçmiş olduğunuz tevkifat kodunun oranına göre tevkifatlı işlemlerinizin yevmiye kayıtlarını otomatik olarak, hatasız yapabilirsiniz.


Ö.T.V Uygulaması

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Bu sistem satış faturalarınızı ÖTV'li olarak düzenlemenizi sağlar. Belirlenen oran ve tutarlara göre faturalarınızı oluşturur ve ilgili hesaplara muhasebe kayıtlarını yapabilirsiniz.

Ö.İ.V Uygulaması

Türkiye’de tüm mobil iletişim hizmetlerine uygulanan bir vergi türüdür. ÖİV desteği, iletişim hizmetlerine istinaden düzenlediğiniz iade faturalarınızı kolaylıkla oluşturmanızı sağlar. İade faturalarını usülüne uygun olarak düzenler ve gerekli yevmiye kayıtlarını kolaylıkla oluşturabilirsiniz.


G.V. Stopaj Uygulaması

Belirli mal veya hizmet satışlarında gelir vergisi stopajı kesintisi uygulanmaktadır. Stopaj olarak yapılan kesintiler muhtasar beyannamede devlete ödenmektedir. Bu stopaj işlemlerinizi sistem üzerinden takip etmenizi sağlar. Tanımlamalara göre stopajların otomatik hesaplatarak, ilgili hesaplara kayıtları otomatik yapabilirsiniz.

Genel Kurul Takibi

İşletmeler belirli dönemlerde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları yapmakta ve genel kurul toplantı tutanakları düzenlemektedir. Genel kurul takibi, tüm genel kurul kararlarınızı ve değişen ana sözleşmelerinizdeki değişiklikleri takip edebilmenizi sağlar. Tüm genel kurul toplantı tutanaklarınızı ve revize görmüş ana sözleşmelerinizi gerekli usüllere uygun olarak sistemden çıkartabilirsiniz.


Süreli Evrak Takip Sistemi

Domain yenilemeleri, poliçe yenilemeleri, resmi yazıların yenilenmesi gibi belirli periyotlarda yenilemesi gereken bazı evraklar vardır. Bu işlemlerinizi eksiksiz ve gecikmeden yapabilmeniz ve takip etmeniz için tasarlanan bu sistem, daha kolay takip yapabilmenizi sağlar. İsterseniz belirli kullanıcıların, süre dolmadan önce sistem tarafından uyarılmasını sağlayabilirsiniz.


OMA ÖMER ATİKER HOLDİNG
Sizi Arayalım
yukari