AtikSE
     AtikSE
   

  Gelişen teknoloji ve sonsuz insan ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz.

   

  Atiker Yazılım olarak tasarladığımız AtikSE- Sistem Entegratörü projemiz, işletmelere ticari faaliyetlerinde ihtiyacı olan tüm yazılımsal faaliyetleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilme olanağı sunmaktadır.

   

  AtikSE, birbirinden bağımsız çalışan disiplinleri tek bir noktada işleyerek, kontrolünü sağlayan merkezi yönetim çözümüdür. Klasik ERP anlayışının üzerinde, işletme süreçlerindeki dijital veri akışını yöneten bir üst yapıdır. İşletmelerin bütününde akan tüm verileri tamamen birbiriyle entegre biçimde kayıt ve kontrol altına alınmasını sağlamaktadır.

   

  AtikSE, birçok farklı sektörde hizmet veren yüzlerce firma ile yüz yüze görüşülerek son kullanıcıların ihtiyaçları hakkında öneri ve fikirlerin üzerine inşa edilmiştir.

   

  AtikSE, sektöründe işletme verimliliğini artırmak, yenilikçi olmak, kâr elde etmek, fark yaratmak gibi üstünlükler sağlamaktadır.

   

  Açık ve esnek mimarı yapısı ile her sektöre uyum sağlayabilmektedir. Özel raporlama özelliği sayesinde her türlü finansal raporların alınabileceği gibi parametrik yapısı sayesinde işletmenin finansal yönetimini kolaylaştırmaktadır.

   

  Günümüz pazarlarının sürekli değişen ve gelişen taleplerini karşılamak için çalışan firmalar için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür.

   

   AtikSE ile Kontrol Sizde…

   

   

  Neden AtikSE?

   

  Günümüzde zorlaşan rekabet şartları, öngörülmeyen ekonomik sıkıntılar, değişken hammadde ve enerji fiyatları gibi birçok güçlükle baş etmek zorunda kalan işletmeler, artık daha hızlı olmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun için kaynakların iyi yönetilmesi, iş süreçlerini en iyi şekilde tasarlaması ve iş akışının kontrol altında tutulması gerekmektedir.

   

  Teknolojinin ve yazılımın günümüzde vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmesiyle birlikte işletmelerde verimliliği arttırmak amacıyla satış, maliyet ve nakit akışının kontrol altında tutulması gereklidir. AtikSE; tüm iş akış ve süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karmaşıklığı önleyerek işletmelerin daha kolay yönetimine olanak sağlamaktadır.

   

  AtikSE; tüm işletmelere kurumsallaşma çalışmalarında iş akışlarını netleştirerek kurumsal kimliğini pekiştirme imkânı sunmaktadır.

   

  Kimler için AtikSE?

   

  AtikSE farklı sektörlerde başarı odaklı faaliyet gösteren, işgücü piyasasının getirmiş olduğu rekabet şartlarına uyum sağlamayı hedefleyen tüm işletmeler için tasarlanmıştır.

   

  Sistem Entegratörü, farklı sektörler için ortak olan ticari işlemler merkeze alınarak oluşturulmuş yapısı ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış modülleri tüm sektörlere kolaylıkla entegre olabilme özelliğine sahiptir.

   

  AtikSE; faaliyet alanları, büyüklükleri ne olursa olsun veri yönetimini ön plana almış tüm işletmeler için organizasyonel bir çözümdür.

   

  Sistem entegratörü; iş süreçlerinin bütünleşik yönetimi, maliyet, verimlilik, hızlı veri akışı, etkin raporlama ve analiz gibi ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak isteyen işletmeler için kullanıma sunulmuştur.

   
  yukari