Bordro ve BES Yönetimi

Bordro ve BES Yönetimi

Bordro ve BES Yönetimi

Bordro oluşturabilmek için mevzuatlara uygun bazı yasal tanımlara ihtiyaç vardır. AtikER İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, bu tanımlarda değişiklik olduğu zaman internet üzerinden hızlı güncelleme sistemini kullanarak, güvenli ve doğru bir şekilde net, brüt maaş hesabı yapmanızı sağlar. Ayrıca avans, icra gibi kesintileri veya fazla mesaileri otomatik olarak hesaplayabilir ve Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) personellerinizi kolaylıkla dâhil edebilirsiniz.

Puantaj Yönetimi

Personellerin bordrolarının oluşturulabilmesi için aylık olarak çalışma sürelerinin oluşturulması gerekir. Oluşturulan değerlerin, tanımlanan puantaj tiplerine göre sisteme işlenmesini sağlar. Bu işlemi hızlı puantaj girişi ve Excel'den aktarım desteğiyle hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aylık puantaj takibi yapmıyorsanız standart puantaj oluşturma sistemini kullanarak hafta tatili, genel tatil ve normal çalışma değerlerini otomatik olarak hesaplatabilirsiniz.

Esnek Puantaj Tipleri

Puantaj yönetimi için öncelikle puantaj tip tanımlarının yapılması gerekmektedir. Puantaj tip tanımları esnek yapısı sayesinde kazanç, ekkazanç ve kesinti olarak detaylı bir şekilde tanımlanabilir. Puantaj tip tanım çarpanlarını günlük, saatlik veya tutar olarak tanımlayabilirsiniz. Gelir vergisi, damga vergisi veya SGK kesintilerinin hesaplanıp hesaplanmayacağını da puantaj tip tanımlarından belirleyebilirsiniz.


Online Tanım Güncellemeleri

Değişen mevzuata uygun olarak yasal tanımlamalarında değişmesi gerekmektedir. Güncel mevzuat tanımlarını internet aracılığıyla doğru ve hızlı bir şekilde sisteminizde güncelleyebilirsiniz.

İcra Yönetimi

Personellere gelen icra dosyaları personellerin bordrolarına kesinti olarak yansıtılması gerekir ve personel adına kesinti yapılan tutar borcuna karşılık ödenmelidir. İcra dosyalarında yer alan şartlara göre icra kaydının yapılmasını sağlar. Yapılan icra tanımlamalarına göre otomatik olarak icra tutarı hesaplanır ve bordroya kesinti olarak yansıtılır. İcra dosyalarının son durumunu raporlayabilir ve takip edebilirsiniz.


Bordro Yönetimi

Personellerin maaş ödemelerinin yasal mevzuata uygun olarak yapılabilmesi için bordro düzenlenmesi gerekir. Kazanç, ekkazanç ve kesinti olarak verilen değerlerin otomatik olarak hesaplanıp net, brüt, yasal kesinti ve teşvik ücretlerinin bulunmasını sağlar. Oluşturulan bordroları raporlayabilir ve inceleyebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik İşlemleri (BES)

İşletmeler zorunlu bireysel emeklilik sistemini personellerin istekleri doğrultusunda uygulamaları gerekmektedir. BES şartlarına ve kriterlerine uygun personellere hızlı ve otomatik olarak katılma işleminin yapılmasını sağlar. BES'e katılan personeller için bordroya otomatik yansıtma işlemi yapılır. Sistemden çıkartılacak veya katkı oranları değiştirilecek personeller için işlemleri kolayca ve basit şekilde yapabilirsiniz.


E-Bildirge

Personellerin oluşturulan bordroları SGK'ya bildirilmesi gerekir. SGK'nın E-Bildirge sistemine uygun olarak .xml dosya formatında çıktı alınabilmesini sağlar. Belirli personel aralığında ya da şirket işyeri bazında kontrollü bir şekilde E-Bildirge için .xml dosyasını oluşturma işlemini yapabilirsiniz. Daha önceden oluşturulan xml dosyaları raporlayıp inceledikten sonra tekrar oluşturabilirsiniz.

Eksik Gün Entegrasyonu

Personellerin çalışmadığı günlerin SGK'ya eksik gün olarak bildirilmesi gerekir. Bir bordro dönemi için personele birden fazla parçada ve birden fazla farklı kodlarla eksik gün tanımı yapmaya imkân sağlar. Buradan yapılan eksik gün tanımlarını E-Bildirge sistemi ile SGK'ya doğru bir şekilde bildirimini yapabilir ve takip edebilirsiniz.


İcmal Dökümü

Personellere oluşturulan bordroların şirket, işyeri bazında kırılımlı ve personel detaylı / detaysız olarak raporlanmasını sağlar. Bordro hesaplamasındaki bütün değerleri detaylı olarak inceleyip kontrol edebilirsiniz.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Yönetimi

Personelin yasal hakkı olan tazminatların işletme tarafında şartlar sağlandığı müddetçe ödenmesi gerekir. Kıdem ve ihbar tazminatlarının mevzuata uygun bir şekilde doğru olarak hesaplanmasını sağlar. Ayrıca belirli dönemlerde işletme üzerinde bulunan kıdem yükünü raporlayabilirsiniz.


Ödeme İşlemleri

Personellerin hesaplanan ücretlerinin personellere ödenmesi gerekir. Personellerin şirket ve işyeri bazında ödeme listesini çıkartarak ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlar. Hazırlanan ödeme listelerini banka ödeme listesi formatında alabilirsiniz.

Avans Takibi

İşletmeler, personellerine maaş öncesinde avans olarak ödeme yapabilirler. Yapılan avans ödemeleri taksitli veya normal olabilir. Yapılan avans ödemeleri, ilgili ayın bordrosuna otomatik olarak kesinti şeklinde yansıtılacaktır. Tanımlanan ve yansıtılan avansları detaylı olarak raporlayabilirsiniz.


Tahsilat İşlemleri

İşletmelerin bazı durumlarda personellerden tahsilat işlemini yapmaları gerekebilir. Personellerden tahsilat işleminin bankaya ya da kasaya alınmasını sağlar. Personellerden yapılan tahsilat işlemlerini inceleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

Otomatik Tahakkuk Kaydı

İşletmelerin personellere yaptığı ödemelerin muhasebe tarafında işlenmesi gerekir. Muhasebe tarafına her personel için ayrı ayrı veya grup olarak fişler oluşturulmasını sağlar. Kazançlar ve ek kazançlar, kesintiler, ödemeler, tazminatlar ve teşvikler için ayrı ayrı muhasebe kod tanımlarını yapabilirsiniz.


OMA ÖMER ATİKER HOLDİNG
Sizi Arayalım
yukari