AtikİK
     AtikİK
   

  Günümüzde kurumsal yapıya değer katmak, iş süreçleri içerisinde ekibin zaman dilimlerini yönetebilmek ve davranışsal değişimleri izlemek için insan kaynakları modülüne ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan kaynakları uygulamaları şirketlerin, verimliliğin artırılması, yüksek performans elde edilmesi ve sürekli büyümenin sağlanmasında en büyük etken olarak kabul edilmektedir. İnsan gücünün henüz vazgeçilmez olduğu bu dönemlerde AtikİK; kolay kullanım, parametrik yapı, esnek raporlama ve aktif kodlama imkânı ile personellerin tüm takibini kontrol altına alarak gücünüze güç katacaktır.

   

  AtikİK; personele ait özlük, eğitim ve sertifika, ücret, envanter (istihkak ve zimmet), tutanak, personele verilen notlar, şirket içi verilen eğitimler ve işe giriş-çıkış durumları gibi bilgileri tanımlamaya ve hızlı erişmeye olanak sağlar.

   

  Özlük bilgileri sayesinde, personel kartlarına sabit bilgileri, nüfus bilgileri, detaylı adres bilgileri, sgk bilgileri, ek bilgileri ve açıklama bilgilerini kaydederken aynı zamanda personele ait fotoğraf veya dosya eklenmesini destekler. Eklenen fotoğraf veya dosyalar bilgisayardan silinse bile AtikİK’ da kayıtlı kaldığı için veri kaybını önler.

   

  Bir iş yerinde personel takibi sadece personelin yaptığı işi veya işe giriş çıkışını takip etmek değildir. Personel takibi A’dan Z’e detaylı bir işlemdir. Bu işlemin içine dahil olan konulara değindiğimizde; Eğitim ve Sertifikalar, Ücret Bilgileri ve Ücret Artışları, İzin Yönetimi, Görev Takibi gibi konu başlıkları ile karşılaşabiliriz.

   

  AtikİK’ın Eğitim ve sertifika bilgileri kısmında personellerin eğitim geçmişi ve bütün sertifikaları takip edilirken Ücret bilgileriyle personelin işe girişinden itibaren ilk ücret bilgisini ve hangi aralıklarla ne kadar artış yapıldığı geçmişe dönük olarak izlenebilir. Envanter takibi sayesinde, hangi personele hangi zimmet veya istihkak eşyalarının teslim edildiğini ve istihkak eşyaları için ne kadar süre sonra yenileneceği, zimmet eşyaları için ne zaman geri teslim edildiği gibi bilgileri listeler. Personel için kurum içerisinde oluşturulan yasal tutanaklar da AtikİK üzerinde takip edilebilir.

   

  Çağımızın gelişmesi ile birlikte çalışma yaşamında da yenilikler mevcuttur. Şirket içi eğitimler ve etkinlikler personelin kalitesini arttıran yeniliklerdir. Böyle aktivitelerin organize edilmesi de yine İnsan Kaynakları biriminin sorumluluğundadır. AtikİK personeller için düzenlenen şirket içi eğitim veya etkinliklerin bilgilerini kayıt altında tutmaya olanak sağlar ve bu sayede katılım bilgileri ile her an istenilen rapora ulaşmayı da mümkün kılar.

   

  Personellere verilen görevlerin takibini ve görevle ilgili açıklamaları kaydeder. İşe giriş-çıkış durum hareketlerinin tutulması ile hangi personel ne zaman işe girmiş, kıdemi ne kadar, ne zaman işten ayrılmış veya tekrar ne zaman işe girmiş gibi bilgileri tekrarlı olarak tutmaya olanak sağlar. Bu sayede işten ayrılmış bir personel tekrar işe gireceği zaman yeni bir personel kartı açmak yerine var olan personel kartı üzerinden işe giriş hareketi yapılarak işlemi kolaylaştırır. Bu sistemle personellerin kıdemlerini de doğru şekilde hesaplar. İşletmeler arası transfer işlemlerini giriş-çıkış hareketleri ile yapar. Ama AtikİK işletmeye transfer işlemini iki şekilde gerçekleştirebilmesi için imkân sunar. İsterse bütün yasal haklarını kullandırıp transfer edebilir veya kullandırmadan da transfer işlemini yaptırabilir. Ayrıca izin yönetim sistemi ile personellerin mazeretli, mazeretsiz, yıllık izin gibi izinlerini işler. İşlenen izinlerin takibini gerçekleştirir. Yıllık izinler için yasaya göre yaş ve kıdem bilgilerini göz önüne alarak hakediş takibi ve hesaplama işlemlerini yapar. Kullanılan yıllık izinler ve hakedilen yıllık izinler için kapsamlı rapor verir. Parametrik yapısı sayesinde, kullanılan izin tarihleri arasında pazar günü veya resmi tatil gibi günler parametreye bağlı dâhil edilerek veya edilmeyerek izin süresini hesaplar. Personel devam takip sistemi entegrasyonu ile uyumlu PDKS cihazlarından verileri alarak puantaj yapmayı, yapılan puantaj üzerinde düzenleme yapar.

  yukari