HIZLI MENÜ

Atiker destek
Atiker Yazılımlarında Öne Çıkan Özellikler

Atiker Yazılımlarında Öne Çıkan Özellikler

 • Veri Güvenliği

Saklamak yetmez, korumak daha da önemli. Her işletme yönetim yazılımı kullanıcı verilerini en doğru şekilde saklamak ve gerektiğinde işlemek ya da raporlamak için tasarlıyor. Atiker yazılım ürünleri en küçük modüler yapısından, genel sistem idaresinde kullanılan veri yapısına kadar en ince ayrıntılarda bile veri güvenliğine büyük önem vermektedir. Söz konusu güvenlik olduğunda, uygulamalarımızın sakladığı verilerin en güvenilir yöntemlerle korunması hayati öneme sahip oluyor.

Veri güvenliği tekniklerimizi birkaç katmanda şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. Veri bütünlüğünün korunması
 2. Veri girişinde maskeleme
 3. Veri girişinde tekrarın engellenmesi
 4. Veri yapılarının korunması
 5. İlişkisellik mantığına bağlı kalınması
 6. Anahtar sahaların ve referanslarının önceden tasarlanması
 7. Veri işleme hızının önemi
 8. Okunabilir veri tabanı dizaynı
 9. Eklentiler ile oluşan yabancı veri tabanı objelerinin kontrolü
 10. Detaylı kullanıcı yetkilendirmeleri
 11. İnteraktif arayüz ve veri tabanı denetleyici fonksiyonların kurulması

Böylece, yazılımlarımızın kullanmakta olduğu veri tabanı sistemleri kendi içinde veri güvenliğini otonom yöntemlerle kendiliğinden sağlamaktadır. Dahası, dışarıdan bilinçsiz ya da bilinçli veri tabanı müdahaleleri yapılsa bile yine otonom kontrol adımları tekrarlı olarak yapılan denetimlerinde kendini korumak için gerekli uyarıları sistem yöneticilerine bildirmektedir. İlaveten, sistemin düzenli olarak otomatik yedeklenmesi, alınan yedeklerin bulut sunuculara yine otomatik ve düzenli olarak aktarılıyor olması oluşabilecek yaygın siber sistem saldırılarına karşı veri güvenliği konusunda müşterilerimize tatmin edici çözümler sunmaktadır.

 • Kullanım Kolaylığı

Her geçen gün çok daha fonksiyonel ve daha fazla bilginin toplandığı sistemlere ihtiyaç artmaktadır. Bununla birlikte doğal bir sonuç olarak yazılımlarda daha karmaşık veri giriş ekranları ve yeni kullanım seçenekleri ortaya çıkmaktadır. Zamanla yönetilmesi ve kullanımı zor bir ürün haline gelen işletme yönetim yazılımlarının tercih edilebilirlikleri zayıflamaktadır. İşte bu noktada ortaya çıkan bu çelişkili durumu aşabilmek için tüm yazılımlarımızda öncelikle kullanıcı beklentilerini dikkate alarak yalın yazılım felsefesini ilk günden itibaren öncelikli yazılım geliştirme tekniğimizin bir parçası olarak gördük. İlk bakışta, daha az veri girişi talep eden ve bilgiye ulaşımı hızlandırıcı özelliklerle başlayan uygulamalarımız, ilerleyen süreçlerde sadece gerektiği kadar arttırılabilen program fonksiyonları ve bilgi girişlerini kademeli olarak sunabilmektedir. Gereğinden fazla çeşitlendirilmiş görsellere sahip kalabalık menü yapılarından uzak durularak, sade ve kolay anlaşılır olunmaya öncelik verilmiştir. Kullanım kolaylığını sağlayan program özelliklerini birkaç madde ile özetleyecek olursak;

 1. Form işlemleri fonksiyonu ile Excel gibi tablo veri işlemlerinin desteklenmesi
 2. Menü ve seçenek parametrelerine anahtar kelimelerden erişimi sağlayan program içi arama motoru
 3. Kullanıcı yetkilendirme ile sadece yetkilendirilen menüler ve özelliklerin kullanıcıya gösteriliyor olması
 4. Dış ortamdan içeri veri aktarımları ve dış ortama veri aktarımlarında sadeleştirilmiş veri evrensel tablolarının en sade haliyle kopya-yapıştır mantığında desteklenmesi.
 5. Program genelinde aynı işi yapan fonksiyonların ortak görseller ve isimlendirmeler ile yayılmış olması
 6. Mümkün olan en az sayıda işlem adımı kullanılarak kayıtlar ve modüller arasında geçiş yapılabilmesi.
 7. Kritik işlem adımlarında açıklayıcı kullanıcı bilgilendirmelerinin yapılması
 8. Yapılan işlemin önem düzeyine göre düzenlenmiş daha az onay istemi ile kullanıcının zaman kaybetmesinin önüne geçilmesi
 9. İşin ve doğal hayatın akışına uygun olacak sıralama ile veri girişi ve raporlamanın dizayn edilmiş olması

Gibi daha pek çok mimari özelliğe sahip programlarımız kullanıcı dostu ve kullanımı kolay yazılım ürünleri olarak ortaya çıkmaktadır. Çarpıcı kullanım özelliklerini kendi içinde gizleyen ve gerektikçe ortaya koyan, ilk bakışta çok sade ve hızlı işlem odaklı olan bu mimarimiz yalın ve çevik yazılım geliştirme felsefemizin bir sonucudur.

 • Yasal Düzenlemelere Uyum ve Güncelleme

Günümüz ekonomik gelişmeleri, ulusal büyüme hedefleri ve değişen piyasa koşulları hemen her gün yeni bir yasal düzenleme ile karşılaşmamıza neden olmakta. Özellikle, E-Fatura ve E-Defter uygulamaları, SGK düzenlemeleri ve teşvikler hesaplama algoritmalarını ve kullanılan teknolojileri doğrudan etkilemekte. Buna karşın, her yeni düzenleme ile birlikte binlerce kullanıcının sistemlerini bir anda değiştirmekte ya da gerekli güncellemeleri yapmakta güçlüklerle karşılaşılmakta. Atiker yazılım ürün ailesinde yer alan her uygulama kendi için önceden tanımlanmış sunucularımıza bağlanmak sureti ile güncellemeler hakkında müşterilerimizi bilgilendirmektedir. Mümkün olan her noktada yeni gelen yasal düzenlemeleri bu güncellemeler vasıtası ile içeri alan programlarımız kendini yenilemektedir. En küçük bir yasal değişikliğin dahi işletmelerin menfaatlerini derinden etkilemesi ya da hatalı kullanımlarından dolayı cezai müeyyidelere maruz kalmamaları için sistemin koruyucu ve önleyici özellikleri sürekli geliştirilmektedir. Yazılımlarımız, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Bankacılık, SGK ve ilgili devlet kurumları ile entegre yazılımlar geliştirmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaları özetleyecek olursak;

 1. Konunun uzmanı personellerimizin düzenli olarak mevzuat takibi yapması
 2. Resmi kurumlar ile ikili görüşmeler yapılarak olası düzenlemelere hazırlıklı olunması
 3. Bilgilendirme servislerine abonelikler
 4. Yazılı ve internet yayınlarının düzenli takip edilmesi
 5. Değişen yöntem ve katsayıların yazılım servislerimizde güncellenmesi
 6. Düzenli duyurular ile müşterilerimizin haberdar edilmesi.

Başlıca faaliyetlerimizdendir.

 • Mobil Kullanım

Mobil kullanıcı deneyimlerinin çeşitli platformlarda kullanılabiliyor olması işletme yönetim yazılımları açısından da tamamlayıcı yeni bir boyut kazanmaktadır. Önceleri masaüstü ofislerde yönetilen işletme verileri internet ve mobil hayatın bir parçası olarak değerlendirildiğinde her an erişilebilir ve operasyonel özelliklere her yerden erişilebilir hale gelmiştir. Atiker Yazılım mobil yazılımları sayesinde raporlamadan, onay desteğine, sahadan sipariş ve cari hareketlerine erişim ve CRM bilgileri yönetilmesine kadar bir çok özelliği ile kullanıcılarına hizmet vermektedir. Bu özelliklerin yanı sıra kullanıcı isteklerine göre özelleştirilebilir yeni operasyonların hazırlanabiliyor olması mobil uygulamalarımıza yüksek değer katmaktadır. Android ve IOS gibi yaygın platformların desteklendiği mobil uygulamalarımız raporlama ve operasyon olarak iki farklı ürün grubunda sunulmaktadır. Başlıca özellikleri ise;

 1. İşletme verilerine on-line erişim
 2. Kontrol raporlarına kolay erişim
 3. Özelleştirilebilir tablo ve grafik raporlarının tasarlanabilmesi
 4. Cari bilgileri ve hareketlerine erişim
 5. Envanter yönetimi ve hareketlerine erişim
 6. Yeni cari ve stok tanımlarının yapılabilmesi
 7. Sipariş alma
 8. Teklif Hazırlama
 9. Teklif onaylama
 • Farklı yazılımlar ile Entegre Çalışabilme Mimarisi

Yeni nesil ERP uygulamalarında, diğer sistemlerle bilgiyi paylaşmadan sonuca ulaşmak neredeyse imkânsız. Başarılı işletme yönetiminin en temel unsurlarından olan farklı disiplinlerdeki yazılımların birbirleri ile uyum içinde entegre olabilmesi önemli bir faktör. Atiker yazılımları hizmet ettikleri sektörlerdeki işletmeler için elverişli alt yapılar sunarak, bir platform halinde sunulmaktadır. Böylece farklı yazılımlar ile entegrasyona uyumlu bir mimari ile oluşturulmaktadır. Programlarımızın açık mimarideki veri tabanı yapıları, entegrasyon araçları ve yazılım geliştirme fonksiyonları sayesinde çok farklı sistemlere entegre olabilmesi sağlanmıştır. Başlıca entegrasyon araçları;

 1. AtikerObject.dll ile Activex COM Desteği
 2. Açık mimari veri tabanı nesnelerinin yönetilmesinde kullanılan yardımcı Fonksiyon ve Prosedürler
 3. Aktif Kodlama Desteği
 4. Özel Ekran hazırlama desteği
 5. AtikerWebService ile web uygulamaları entegrasyonu.
yukari