Üretim Sonu Yönetimi

Üretim Sonu Yönetimi

Üretim Sonu Yönetimi

Üretim için kullanılan malzemelerin stok takibi oldukça önemli ve zahmetlidir. AtikER Üretim Yönetim Sistemi, üretimi tamamlanan ürün ağaçlarının içerdiği bileşenlerin stoktan düşülmesi ve üretim sonunda oluşan yeni stokların stoğa girilmesi, maliyetlerinin oluşturulması işlemlerinin kolay ve hatasız olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Hatalı üretim (hurda) ve seçenekli üretim kaydı işlemlerinizi yapabilirsiniz.

AtikER Üretim Yönetim Sistemi ile üretim sonunda oluşan ürünlerinizin lot, parti, seri gibi tanımlamalarını ve takibini yapabilirsiniz. Aynı stoğa sahip fakat farklı varyasyonları olan (örneğin renk) ürünleriniz için üretim sonunda hangi varyasyonla üretildiği bilgisini alabilirsiniz. Üretim sürelerini görebilir ve üretim planlamalarınızda kullanabilirsiniz. Üretilen ürünlerinizin hangi depoda, deponun hangi hücresinde stoklanacağını belirtebilirsiniz.

Üretim Sonu Kaydı

Üretimi yapılan reçetelerin bileşenlerinin stoktan düşülmesi, üretilen mamullerin stoğa eklenmesini gerçekleştirir. Üretilen ürünün maliyetlendime işlemlerinin yapılmasını sağlar. Hatalı (hurda) üretim kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Üretim sonunda üretim hareketlerini, üretim detaylarını izleyebilirsiniz. Üretim sonu kaydını güncellerken reçetenizde değişiklik olmuş ise isteğe bağlı eski veya yeni reçeteden üretim yapma seçimini yapabilirsiniz.

Safhalı Üretim Uygulaması

İşletmeler verimlilik artışı elde etmek için ellerindeki üretim kaynaklarını daha akılcı bir şekilde kullanmak zorundadırlar. Bu kaynaklardan en önemlisi zamandır. Safhalı üretim sonu kaydı yapılırken, üretilecek ürün reçetelerine ait bileşenlerden en üst seviyeden başlayarak en alt seviyeye kadar sınırsız kırılıma iner ve tüm kırılımlarda üretimi otomatik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Safhalı üretim ile üretim kayıtlarınızı hızlı ve basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.


Üretim Sonu Onay Yönetimi

Üretimde verimlilik ve maliyet için kontrol önemlidir. Üretim aşamalarında üretimin kontrol mekanizması ile güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Depo bazlı üretimlerinizi, stok giriş-çıkış işlemlerinizi onay kontrol sistemi ile yönetebilirsiniz.

Üretim Sonu Kesim Uygulaması

Üretim şeklinize göre işlem gören stoklarınızdan arta kalan bölümler bir stok oluşturuyorsa kesim uygulaması arta kalan stoklarınızı yönetebilmenizi sağlar. Kesime konu olan stoklar stoktan düşülürken kesimle oluşan yeni stoklar stoğa eklenir.


Seçenekli Üretim Sonu Kaydı

Serbest üretim sonu kayıtlarının girilmesini gerçekleştirir. Yapılan üretime özel reçetenin özelleştirilebilmesini, reçete optimizasyonunun üretime özel şekillendirilmesini sağlar. Hatalı (hurda) üretim kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Üretim sonunda üretim hareketlerini, üretim detaylarını izleyebilirsiniz. Üretilen özelleştirilmiş ürünün maliyetini görüntüleyebilirsiniz.

Üretim Sonu Lot/Parti/Seri Yönetimi

Üretimi yapılan ürün ya da ürünün bileşenlerinde lot, parti, seri takibi var ise bunların giriş çıkış işlemlerinin yönetilebilmesini sağlar. Lot, parti ve seri numaraları için formül oluşturabilirsiniz. FIFO ile otomatik atama yapabilirsiniz. Çoklu seçim ile hızlı seçim işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.


Üretim Sonu Stok Detay Kodu Girişleri

Üretimi yapılan ürünler farklı varyasyonlara sahip olabilir. Bu şekilde aynı ürüne ait farklı varyasyonlarda üretim yapılıyorsa üretimin hangi varyasyonda yapıldığının takibini sağlar. Örneğin farklı renklerde üretilen bir ürün için üretim sonunda hangi renklerden üretildiğini yönetebilirsiniz.

Üretim Sonu Operasyon Süre Bilgisi

İşletmelerde en az finansal kaynakla iyileştirme faaliyetleri iş ve süreç analizleriyle mümkün olmaktadır. Üretim adımlarında ürününüz operasyonel işlemlerden geçiyor ise gerçekleşen operasyonlar için sürelerinin veri girişini sağlar. Operasyon sürelerine göre analizler yapabilirsiniz.


Depo Üretim Sonu Yönetimi

Depolarınızı üretim istasyonu olarak kabul eden ve bu yapıda çalışan sistemdir. Sistemde açık olan iş emrileri reçete depolarına göre istasyonlara ayrılır ve her kullanıcı sadece kendi üretebileceği iş emrilerini görür. İş emrine ait gereksinim sipariş ve iş emri detayları izlenebilir. Detaylı gruplama ve satır bazlı arama özelliği sayesinde hızlı,kolay ve kontrollü olarak üretimlerinizi yönetebilirsiniz.

Günlük Üretim Faaliyetleri Yönetimi

Ürün kalitesi hammaddeden ürünün son hâline kadar geçen bir sürecin sonucudur. Bu süreçlerden birisi de verimlilik odaklı süreç analizleridir. Günlük üretim faaliyetleri ile üretim süreçlerinin yapılması ve bu süreçlerde oluşan durumların kayıt altına alınması sağlanır. Reçetede geçen operasyonel işlemlerin standart süreleri ile gerçek süreleri hesaplanır. Üretimden alınan verimi ve operasyonlarınızı gerçekleştiren operatörlerinizin verimliliğini analiz edebilirsiniz.


OMA ÖMER ATİKER HOLDİNG
Sizi Arayalım
yukari