MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP) NEDEN ÖNEMLİ?

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP) NEDEN ÖNEMLİ?

Her fabrikanın aynı ürünü üretseler bile üretim yöntemi farklıdır ve yönetim süreçleri kendine özgüdür. Ancak operasyonel sorunlar birçok şirket için ortaktır. Yetersiz müşteri hizmetleri, geç teslimatlar, kayıp siparişler, fazla ya da eksik stok, üretim darboğazları, düşük verimlilik, yüksek maliyet, yetersiz tedarikçi performansı (uzun teslim süreleri), düşük çalışan motivasyonu gibi etkenler tüm şirketler için kritiktir.  Müşteri taleplerinin zamanında ve planlanan maliyetler dahilinde karşılanması; taleplerin üretim süreci içinde gösterdiği değişikliklerin kontrol edilebilmesi, önceliklerdeki değişimler, makine arızalarının ve teknik aksaklıkların hızlı çözülebilmesi günümüzde fabrikalar için hayati bileşenlerdir. Dolayısıyla firmalar, üretim süreçlerine tamamıyla hâkim olmalı ve verimliliklerini yüksek tutarak rekabet ortamında ayakta kalabilmelidirler.

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), zaman içinde beklenen satışların tahminini (siparişlere ve planlamaya göre) yapan ve gelecek bir yıl veya daha fazla süredeki eksiklikleri tahmin edebilen bir tekniktir. Planlamanın ilk aşaması; bir satış tahmininin, gerçekleşen alımların veya malzeme listelerinin girişi ile başlar. Üretim süreci devam ederken zaman içinde yeni üretim için envanterde bulunan bileşenleri kontrol eder. Bileşenlerin ürünün üretileceği tarihte hazır olduğundan emin olmak için "bulunabilirlik kontrolü" yapılır. Bileşenler mevcut değilse stok tedarikleri yapılır. Matematiksel olarak MRP’nin mantığı basittir. Üretimden Satış ve pazarlamayı birbirine bağlar. Bugün sahip olunan verilerle geleceği tahmin eder.

Bugün bilgisayarlar ve yazılım paketleri yardımıyla kolaylıkla malzeme listesi girişleri yapılabilmektedir. Ancak Malzeme İhtiyaç Planlaması’nın temelinde “insan” vardır. Veritabanının güncel tutulması ve geçerli veri bütünlüğünün olması bir zorunluluktur. Dolayısıyla insan faktörü burada önemlidir. Üst düzey yöneticilerden üretim çalışanlarına, satın almadan kalite kontrol’e, depo çalışanlarına, pazarlama birimine kadar tüm çalışanlar sürece dahildir ve veri bütünlüğünün korunması sağlanmalıdır. Bu süreçteki insanlar Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemine katkı sağlayabileceği gibi zarar da verebilirler.  Bu sebeple sürecin iyi yönetilmesi firmalar için hayati önemdedir. Yazılım programları, veri işleme ve süreç takibi dışında koordinasyon açısından da ihtiyaçlara cevap verebilmelidir. Satın alınan yazılım programı üretim sürecindeki tüm çalışanlara uyarlanabilir, onların ihtiyaçlarını karşılayabilir düzeyde olmalıdır.

MRP, şirketin üretimini verimli bir şekilde yürütebilmek için etkili bir araçtır. Doğru kurulmuş bir MRP Sistemi daha az envanter kaydı tutulmasını sağlar ki bu; daha az depolama maliyeti demektir. Daha dengeli bir envanter yönetimi sağlar ki bu; daha az stok ve daha az stok fazlası ürün demektir. Güçlü bir MRP sistemi iyi bir müşteri hizmetini de beraberinde getirecektir. İptal edilen sipariş sayısı azalacak kalıcı siparişlerin sayısı artacaktır. Geç teslimat yapan tedarikçilere karşı daha tedbirli olunması sağlanacaktır. Tüm bunlarla birlikte daha yüksek üretkenlik sağlanmış olacak ve personel motivasyonu da doğrudan yükselmiş olacaktır.

Yeni nesil MRP, üretim kaynakları planlaması (MRP II); pazarlama, finans, muhasebe, mühendislik ve insan kaynakları gibi departmanları da planlama sürecine dahil etmiş ve bir ticari kuruluşun çeşitli işlevsel alanlarını birbirine bağlamak için kullanılan bilgisayar teknolojilerinin önemini de arttırmıştır. Böylece veri analizi ve teknoloji daha karmaşık hale gelmiş ve MRP’yi üretim sürecinin diğer yönleriyle entegre etmek için daha kapsamlı sistemler geliştirilmesi gerekmiştir. Bu karmaşık yapıda bir işletmenin seçtiği MRP sistemi de büyük önem taşımaktadır.


MRP için neden AtikER?

AtikER Sistem Entegratörü içinde yer alan Üretim Modülü ile firmalar üretim süreçlerini yakından takip edebilir, çalışma gösterilen sahalarda veri toplayabilir ve bunları işleyebilirler. AtikER Üretim Modülü altında bulunan MRP süreçleri için kullanımı kolay ve oldukça pratiktir.

Üretimde MRP'nin AtikER'de ki farkları ve kazanımları başlıca şöyledir:

  •     İhtiyaçların raporlanabilmesi
  •     Analizinin kolay olması
  •     Üretim süreçlerinin takibinin kolay olması
  •     Kullanıcı dostu olması

Gibi ektenler ile AtikER MRP ile dijital çağda rakiplerinizden geri kalmayın.

Detaylı bilgi için

OMA ÖMER ATİKER HOLDİNG
Sizi Arayalım
yukari