HIZLI MENÜ

Atiker destek
E-İhracat Uygulaması Hakkında

1/7/2017 TARİHİNDE İHRACAT İŞLEMLERİNDE e-FATURA UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAK MÜKELLEFLERE İLİŞKİN DUYURU

 

Bilindiği üzere mal ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin ilk düzenleme 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır. Söz konusu tebliğin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümünde;

 

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11'inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu nedenle söz konusu tebliğ düzenlemesi ile ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. e-Fatura uygulamasına dâhil olmayan ihracatçı mükelleflerimiz, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.

 

Bununla birlikte Başkanlığımız, e-Fatura uygulamasından GİB Portal yöntemi ile yararlanan ve ihracat yapan mükelleflerimizin, 1/7/2017 tarihinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve işletmelerine maliyet oluşturabilecek diğer yöntemlerle uygulamadan yararlanmak zorunda kalmamaları adına, GİB Portal uygulamasından da manuel olarak ihracat faturalarını da e-Fatura düzenleyebilmelerini teminen gerekli yazılım çalışmalarına başlanmış olup, mayıs ayı sonuna kadar mükelleflerimizin erişimine sunacaktır. Bu kapsamda haziran ayı itibariyle GİB Portal yönteminden yararlanan mükelleflerimiz istemeleri hâlinde 1/7/2017 tarihini beklemeksizin ihracat işlemleri kapsamında e-Fatura düzenleyebileceklerdir.

 

e-İhracat Uygulamaları Hakkında Temel Sorular


S: e-Fatura mükellefi olan firma, ihracat faturalarını kağıt düzenlemeye devam edebilir mi?
C: Hayır, GİB tarafından, güncel tebliğ üzerinde değişiklik yapılmadığı sürece 1 Ocak 2017 itibari ile ihracat faturalarınızı e-Fatura olarak düzenlemek zorundalar

S: İhracat faturalarını temel veya ticari senaryolar ile gönderilebilir mi? 
C: Hayır, ihracat faturalarınızı sadece "ihracat senaryosu" ile gönderilebilir.

S: İhracat faturasını e-Fatura sistemi üzerinden kime gönderilecek?
C: İhracat senaryosu ile oluşturduğunuz faturalar, GİB üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilecektir.

S: İhracat kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığına giden e-Faturaya, faturanın asıl alıcısı nasıl ulaşacak?

C: Faturanın asıl alıcısına, belirleyeceğiniz yöntemler ile e-Faturayı ulaştırabilirsiniz. Belirlenen iş sürecinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının faturayı asıl sahibine ulaştırma sorumluluğu bulunmamaktadır.

S: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ilgili e-Faturalar için yanıt dönecek mi?
C: Evet, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uygulama yanıtı yanında 23 haneli referans numarası da üretecektir.

S: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının üreteceği 23 haneli referans numarası ne işime yarayacak?
C: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan 23 haneli referans numarasını, gümrük çıkış beyannamesinde ilgili kutucuğa girmeniz gerekecektir.

S: Hizmet faturaları da ihracat e-Fatura kapsamında olacak mı?
C: Hayır, mal ihracat işlemleriniz e-Fatura kapsamında olacaktır.

S: İhracat senaryolu faturalar için bugünkü e-Fatura alanları yeterli olacak mı?
C: Hayır, GTİP no, ödeme şekli ve eşyalara ilişkin birçok zorunlu ek alan bulunmaktadır.

S: İhracat faturaları için İngilizce açıklamalı çıktılar oluşturabilecek miyim?
C: Evet, e-Fatura kuralları kapsamında yeni fatura çıktıları oluşturabileceksiniz.

OMA ÖMER ATİKER HOLDİNG
Sizi Arayalım
yukari