HIZLI MENÜ

Atiker destek
e-Fatura Uygulamasında KAYITLI MÜKELLEFLERDEN Mali Mührü Arızalananların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Başkanlığımıza e-posta, telefon, dilekçe ve e-Fatura forum sitesi üzerinden intikal eden “arızalı mali mühürler” ile ilgili sorular neticesinde aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

e-Fatura uygulamasından portal ya da entegrasyon yöntemi ile yararlanan mükelleflerimiz düzenledikleri e-Faturalarını kendilerine ait mali mühür ile imzalamak zorundalardır. Ancak son dönemde kullanıcı kaynaklı olabileceği gibi teknik nedenlerle de bazı mükelleflerimizin mali mühürlerinin arızalandığı yönünde bildirimler gelmekte ve Mali mühür temin sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle mükelleflerimizin ticari hayatının sekteye uğradığı ve mağduriyetlerin yaşandığı belirtilmektedir.

Bilindiği üzere 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı 9 uncu bölümünde;

“e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ hükmünden de anlaşılacağı üzere “mali mührü arızalanan” mükelleflerimiz, yeni mali mühürlerini temin edene kadar “kendi sistemlerinde arıza veya kesinti durumunun bulunması” gerekçesiyle; Vergi Usul Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde kağıt fatura (e-Arşiv uygulamasından özel entegrasyon yöntemi ile yararlanan mükellefler e-Arşiv Fatura) düzenleyebileceklerdir.

Bu durum hakkında Başkanlığa yazılı başvuruda bulunan ve uygulamadan portal yöntemi ile yararlanan mükelleflere, Başkanlık tarafından portal uygulamasına girebilmeleri ve kendilerine düzenlenen faturalara erişebilmeleri için geçici kullanıcı adı ve şifre verilebilecektir.

Ancak bu dönemde düzenlenen kağıt faturaların yetkili makamlara ibrazı halinde, işlemin esas mahiyeti hakkında izahat verme ve mali mühürlerinde arızalı olduğunun durumu tevsik edici başkaca belgelerle (Tübitak KamuSM’ye yapılan başvuruya ilişkin dilekçe, Başkanlığa yapılan bildirime ait dilekçe, vb.) tevsik etme yükümlülüğü mükelleflerimize ait olacaktır.

Ayrıca, mükelleflerimizin bu tür sorunlarla tekrar karşılaşmaması adına; kendi adlarına birden fazla mali mühür temin etmeleri imkânı da bulunmaktadır.

Duyurulur.

Kaynak: www.efatura.gov.tr

OMA ÖMER ATİKER HOLDİNG
Sizi Arayalım
yukari