HIZLI MENÜ

Atiker destek
e-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine!
 

Başkanlığımıza intikal eden konulardan, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçen mükelleflerde, e-Arşiv Fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme konusunda bazı yanlış uygulamaların ve tereddütlerin yaşandığı anlaşılmış olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

“ Bilindiği üzere e-Arşiv Fatura uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan diğer tüm müşterilerine de ( Nihai tüketiciler ile e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine) bu uygulama kapsamında elektronik ortamda fatura oluşturma, muhafaza / ibraz etme ve düzenlenen bu faturaları alıcının talebine göre ELEKTRONİK ya da KÂĞIT ortamda alıcısına teslim etme imkânı getirilmiştir.

 

Bu çerçevede;

 

1- e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı mükellefler, tüm satışları için e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlemek zorunda olmayıp, vergi mevzuatının öngördüğü hallerde Perakende Satış Fişi de ( ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan perakende satışlarda ÖKC fişi) düzenleyeceklerdir.

 

2- E-Arşiv veya E-Fatura uygulamalarına dâhil olunması perakende satışlarda ödeme kaydedici cihaz kullanım zorunluluğunu ve bu satışlar için ödeme kaydedici cihazlardan ÖKC fişi verilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Müşterinin talep etmesi halinde veya perakende satış tutarının fatura düzenleme sınırını (2016 yılı için 900 TL) aşması halinde satıcı tarafından fatura düzenlenecek olmakla birlikte özellikle Yeni Nesil Ödeme Kaydedici

 

Cihaz kullanım yükümlülüğü başlamış olan mükelleflerimizin ÖKC’lerinde satışın faturalı olduğunu belirten ve bilgi amaçlı olarak oluşturulan FATURA BİLGİ FİŞLERİNİN  (Bknz. Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzu)  düzenlenmesi ve bu bilgi fişlerin ÖKC’lerde kayıt altına alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Müşteri talep etmedikçe ve/veya satış tutarının fatura düzenleme sınırını aşmadıkça satıcının müşteriye ÖKC fişi düzenlemesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 233 üncü maddesinin hükmünün gereğidir.

 

3- Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgilerine yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle; vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir. Ayrıca vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşterilerin satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması sorumluluğu bulunmadığından satıcının bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

4- e-Arşiv Faturası düzenleyen mükellefler, uygulama kapsamında düzenleyecekleri e-Arşiv Faturalarını, müşterinin tercih ettiği teslim yöntemine göre, KÂĞIT ya da ELEKTRONİK ortamda teslim edeceklerdir. Bir başka ifade ile e-Arşiv Faturalarının elektronik ortamda iletilmesi amacıyla müşteriden elektronik posta adresinin istenilmesi zorunluluğu ve müşterinin de bu bilgiyi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. E-Arşiv Faturasını KÂĞIT ortamda isteyen mükellef veya nihai tüketici müşterilere e-Arşiv faturası KAĞIT ortamda TESLİM EDİLECEKTİR. Bu hükme riayet etmeyen mükelleflerin elektronik iletim izni Başkanlık tarafından iptal edilebilecektir.

 

5- İnternet satışları kapsamında “vergi mükellefi olmayanlara” düzenlenecek e-Arşiv Faturalarının ELEKTRONİK ortamda iletilmesi zorunluluğu bulunmakta olup, söz konusu faturaların kâğıt çıktısı ( irsaliye yerine geçme özelliği bulunan kâğıt çıktısı) malın sevki sırasında malın yanında bulundurulması gerekmektedir. Fakat malın sevki sırasında ayrıca bir İRSALİYE belgesi düzenlenmesi halinde e-Arşiv Faturasının irsaliye yerine geçen kâğıt çıktısının malın yanında ayrıca bulundurulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Yukarıda yer alan açıklamalara riayet etmeyen e-Arşiv Uygulamasına dâhil bulunan mükellefler ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu uygulamalara ilişkin mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanarak e-Arşiv Faturasının teslim yöntemini değiştirebilecektir.

 

Mükelleflerimize önemle duyurulur.”

 

KAYNAK: GELİR İDARESİ Başkanlığı 

OMA ÖMER ATİKER HOLDİNG
Sizi Arayalım
yukari