İşletmeye Değer Katan Yatırım - Atiker Yazılım
E-Defter
     E-Defter

  Atiker Yazılım E-Defter Çözümleri

  e-Defter uygulaması 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter genel Tebliği Sıra No:1 ile yürürlüğe girmiştir;

   

  e-Defter; http://www.edefter.gov.tr/ adresinde duyrulan format ve standartlara uygun elektronik dosya biçiminde hazırlanmasına, bastırılmaksızın kaydedilmesine; değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasına ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

   

  Zorunluluk kapsamına giren defterler

  • Yevmiye defteri
  • Büyük Defter(Defteri Kebir)
   

  e-Defter mükellefleri Kimlerdir?

   

  04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar  e-Defter mükellefidirler.

   

  6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar  e-Defter mükellefidirler.

   

  e-Defter geçiş süreci

   

  Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

   

  Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

   

  Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir .

   

  Defterler XBRL standardı ile oluşturulur ve mali mühür ile imzalanır. Başkanlık sisteminde arızi bir durum olması durumunda defterlerde zaman damgası kullanımı gerçekleştirilir.

   

  Platform bağımsız e-Defter, muhasebe programına bağlı olmadan bütün muhasebe programlarından kayıtları alarak e-Defter oluşturma kavramını ifade eder.

   

  e-Defter ile İş Akışı:

  • Yevmiye defter boyutunun sınırı aşmamasına bakılır, imzalanır
  • Yevmiye defterinin şema ve şematron kontrolü yapılır
  • Yevmiye defteri beratı oluşturulur ve imzalanır
  • Yevmiye defteri beratı şema şematron kontrolü yapılır
  • Yevmiye defteri beratı sıkıştırılır
  • Hatasız oluşan dosyalar GIB’in sitesine yüklenir
   

  Eğer yukarıdaki sıralamada herhangi bir hata oluşur ise, e-Defter hazırlanamaz.

   

  ATİKER üzerinden tutulan muhasebe verilerimizi ek uygulamamız ile e-Deftere dönüştürüyoruz… Daha sonra ise GIB’e  gönderebilir ve alabaliriz. Örnek ekranlar :

   

  Kebir ve yevmiye defteri oluşturmadan önce boyut hesabı yapılabilir ve sonra istenilen boyutlarda oluşturulabilir.

   

  İmzalanan ve oluşturma işlemi tamamlanan defter ve parçaları ilgili arşiv dosyalarında barındırılır.

   

   

  e-Defter görüntüle programı ile de var olan doküman incelenebilir.

  yukari