AtikİM
     AtikİM
   

  Üretim sektörü oldukça geniş ve rekabetin yüksek olduğu bir sektördür. Hızla kendini yenileyen üretim sektöründe ayakta duranlar ve merdivenleri hızla tırmananlar, yenilikçi teknolojilere odaklanmış ve yetenekleri elinde bulunduran firmalar olacaktır. Günümüz rekabet ortamında fark yaratmak isteyen üreticiler, enerji ve hammadde harcamalarını azaltarak tedarik performanslarını maksimuma çıkartmak, büyümeyi sürdürebilmek ve sektörde fark yaratmak için bir Üretim yazılımına ihtiyaç duymaktadırlar.

   

  AtikİM sunduğu parametrik yapı sayesinde; reçetelere bileşen ve muadil ekleme imkânı sunar. Basit ve anlaşılır yapısı sayesinde kolay öğrenilir. Sabit üretim reçetesi, tersine üretim reçetesi, mamul ve yarı mamul reçetesi tanımlamalarına olanak sağlar.

   

  Her bileşen için ayrı çıkış deposu, fire miktarı ve muadil tanımlamaya olanak sağlar. Bileşen sıra numarası sayesinde sonradan bileşen eklemek ve konumlandırmak mümkündür. Reçete tanımında seçilen stoka ait bilgilerin önerilmesi sayesinde hızlı reçete tanımlamaya olanak sağlar. Bütün üretim süresince tek depodan çıkış ve giriş imkânı sunarak hızlı reçete girişine bir kolaylık daha kazandırır. Bileşen olarak üretim sonunda çıkacak hurdalar tanımlanabilir ve hurda takibi yapılabilir. Esnek yapısı sayesinde tek tip veya çok tip reçeteye aynı ekran üzerinden giriş imkânı ile kolay kullanımı vardır.

   

   

   

  Ürün ağacı, Ürün ağacı listesi sayesinde tanımlanan reçeteleri daha kolay ve seviyeli şekilde kontrol edebilme kolaylığı mevcuttur.

   

  AtikİM tanımlanan reçetelere veya müşteri siparişlerine göre iş emirleri tanımlama ve tanımlanan iş emirlerinin takibinin yapılmasına olanak sağlar.

   

  AtikİM sunduğu parametrik yapı sayesinde; özel üretim, siparişe göre üretim, iş emrine göre üretim, toplu üretim, tersine üretim, safhalı üretim yapma imkânı sunar. Üretim yapılırken maliyetlendirme, oluşan maliyeti ile stokun maliyetini güncel tutma ve üretim sonunu yerinde takip etme özellikleri ile üretim akışına hız katmaktadır.

   

  Esnek yapısı sayesinde birçok üretim şekli aynı sayfa üzerinden yapabilir. Üretim emri verilen her kalem için ayrı giriş ve çıkış deposu (mamulün gireceği depo ve reçete bileşenlerinin çıkacağı depo) tanımlamaya olanak sağlar. Üretim maliyetinin stok kartına yazılması, reçetelerde stoktan kullanma gibi birçok ayarı üretim esnasında değiştirerek hızlı üretim yapmaya olanak sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Her reçete için sabit veya yüzdesel olarak ek maliyet tanımlanabilir.

   

  Seçenekli üretim (Özel Üretim) özelliği sayesinde üretim yapıldıktan sonra reçetede değişiklik yapmadan üretim sonu kaydı düzenlenebilir. Üretim yapıldıktan sonra stok hareket takibini aynı anda yapabilir.

   

  Bir ürünü fiziksel olarak ortaya konulmadan önce planlama yapılarak eksiklikleri görülebilir ve gerekli olan düzeltmeler zaman ve sermaye kaybetmeden yapılabilir. AtikİM sunduğu planlama yapısı sayesinde ürünlerinizin gerçek maliyetlerinin ortaya çıkararak karlılığı arttırıcı, maliyetleri düşürücü strateji geliştirilebilmesine ve gereksinim ihtiyaçlarının görülmesine olanak sağlar. AtikİM ’in kullanılan üretim alanına göre şekillenen bir yapısı vardır. Bu yapısı sayesinde birden fazla durum için maliyetlendirme yapılabilir, detaylı olarak gereksinim ve hurda bilgisi alınabilir. Malzeme tedarik sürecinin yönetilmesi işletmenin üretim maliyetinin düşmesinde bir etkendir.

   

  Stok bakiyesi sıfır kabul edilerek planlama yapabileceği gibi Sipariş ve Stok bakiyelerini planlamaya dâhil ederek maliyetlendirme ve gereksinim planlaması da yapabilir. Planlamaya birden çok mamul ve yarı mamul eklenerek toplu maliyet ve gereksinim listesi alınabilir. Üretim planlama kaydını toplu olarak (Mamul Gereksinim, Yarı Mamul Gereksinim, Hammadde Gereksinim) Excel ’e aktarma özelliği vardır.  

  yukari